Denumirea instituţiei: Şcoala Gimnazială Maşloc

Adresa: Maşloc nr. 149, jud. Timiş, cod: 307270

               Tel./fax 0256/231214

Tipul unităţii şcolare: şcoală gimnaziala, învăţământ de zi, având structuri următoarele unităţi de învăţământ:  ŞCOALA PRIMARĂ ALIOŞ; GRĂDINIȚA P.N. MAȘLOC, GRĂDINIȚA P.N. REMETEA MICĂ ȘI GRĂDINIȚA P.N. ALIOȘ .

Domeniul  şi obiectivul de activitate:

          Potrivit art. 2, alin. (3)  din Legea nr. 1/2011, învăţământul urmăreşte realizarea idealului educaţional, constând in dezvoltarea libera, integrala si armonioasa a individualității umane, in formarea personalității autonome si în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea si dezvoltarea personala, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetățeneasca activa in societate, pentru incluziune socială și pentru angajare pe piața muncii.

În instituţia de învăţământ se urmăreşte formarea personalităţii umane prin:

  • Împlinirea si dezvoltarea personala, prin realizarea propriilor obiective in viața, conform intereselor si aspirațiilor fiecăruia si dorinței de a invata pe tot parcursul vieții;
  •  integrarea sociala și participarea cetățeneasca activă în societate;
  •  ocuparea unui loc de munca si participarea la funcționarea si dezvoltarea unei economii durabile;
  • formarea unei concepții de viața, bazate pe valorile umaniste si științifice, pe cultura naționala si universala si pe stimularea dialogului intercultural;
  •  educarea in spiritul demnitatii, tolerantei si respectării drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului;
  •  cultivarea sensibilității fata de problematica umana, fata de valorile moral-civice si a respectului pentru natura si mediul înconjurător natural, social si cultural.
  1. Instituţia şcolarizează elevi cuprinşi în localităţile: Maşloc, Alioş, Remetea Mică şi comuna Bogda, subordonându-se Inspectoratului Şcolar Judeţean al judeţului Timiş şi MEN.
  2. Unitatea de învăţământ întreţine relaţii cu autorităţile locale, judeţene, Poliţia, Biserica şi alte instituţii guvernamentale şi neguvernamentale. Reprezentanţii şcolii în relaţiile cu comunitatea locală, organizaţiile guvernamentale şi nonguvernamentale sunt directorul unităţii de învăţământ sau profesorii coordonatori.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *