Ordin 4018 din 2024 Metodologiei-cadru de inscriere a copiilor in prescolar

PLAN SCOLARIZARE 2024-2025

 

Înscrierea copiilor în învățământul preșcolar se va realiza prin depunerea documentelor la sediul Școlii gimnaziale Mașloc, nr. 149,  

 • NUMĂR DE LOCURI APROBAT PRIN PLANUL DE ŞCOLARIZARE- AN ȘCOLAR 2024-2025
 • GPN MAȘLOC – 2 grupe /40 de locuri
 • GPN ALIOȘ – 2 grupe/ 40 de locuri
 • GPN REMETEA MICĂ- 1 grupă / 20 locuri
 • Etapa de reînscriere: 20 – 24 mai 2024

Reînscrierea în învățământul preșcolar pentru anul școlar 2024-2025 se realizează prin completarea unei cereri semnată de către ambii părinți/reprezentanți legali ai copilului. Cererile de reînscriere pot fi predate doamnelor educatoare sau la secretariatul unității de învățământ.

 Etapa I de înscriere în perioada 27- 31 mai 2024, între orele 10-16


DOSARUL DE ÎNSCRIERE VA CUPRINDE: 

– Cerere de înscriere

– Copie după certificatul de naştere al copilului;
– Copie după actele de identitate ale părinților/ tutorilor legali;
– Adeverință medicală de înscriere în colectivitate, eliberată de medicul de familie (se va aduce până în momentul începerii grădiniței);
-Aviz epidemiologic

– Hotărârea judecătorească definitivă de divorț (dacă este cazul);
– Documente care să ateste încadrarea în criteriile de departajare (dacă este cazul) 

 CRITERII GENERALE

DE DEPARTAJARE ( ale Ministerului Educației)


 1. a) copilul are vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la începutul anului școlar;
  b) domiciliul copilului/locul de muncă al unuia dintre părinți este situat în apropierea unității de învățământ unde părintele depune cererea de înscriere;
  c) cel puțin unul dintre părinți/reprezentanții legali ai copilului urmează o formă de învățământ la zi;
  d) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți; situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
  e) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
  f) ambii părinți ai copilului lucrează sau cel puțin unul dintre ei se încadrează în una dintre situațiile:

(i) pensionat în conformitate cu prevederile legale;

(ii) cu certificat de handicap;

(iii)șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă;
g) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
h) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă, în anul școlar pentru care se face înscrierea.

 • Responsabil cu consilierea părinților: prof. Lupu Ana, tel. 0743 502 947
 • Părinții /reprezentanții legali sunt invitați vineri, 10 mai 2024 la ZIUA PORȚILOR DESCHISE LA GRĂDINIȚELE COM. MAȘLOC